Tel: 08-664 36 91                
info@gardetsp.se              

Tel: 08-1200 2100               
  info@drottcompany.se    

Aktuellt.


Gärdets Puts & Städ AB
Org: 559135-1985

Drott & Company Facility Managment AB
Org:559058-5245

Drott & Company Hemservice AB
Org: 559060-4319

Ett rent företag.

  • Nöjd kundgaranti 
  • Ansvarsförsäkring
  • Kollektivavtal 
  • Kompetensutbildning för personalen